Rozcestník Štolního intranetu

Vítejte na rozcestníku Štolního intranetu.

Vstup do intranetu (vyžaduje autorizaci).

Vstup do webového rozhraní e-mailových schránek @gymstola.cz.

Vstup do e-learningového systému moodle.

Rozvrhy učitelů, tříd a učeben (vyžaduje autorizaci).

Rozvrhy pohotovostí a dozorů (vyžaduje autorizaci).

Suplování tříd.