Odevzdání seminárních prací. Kurzy vytvářeny na celý školní rok.