Materiály k výuce 


Materiály k výuce

Materiály k výuce

Zde si studenti O8A v období karantény budou stahovat materiály a odevzdávat úkoly.

Zde si studenti O8A v období karantény budou stahovat materiály a odevzdávat úkoly.

Zde si budou studenti matematického semináře I. stahovat domácí práci a odevzdávat úkoly v průběhu karantény.

Zde si budou studenti 3B stahovat materiály a odevzdávat domácí práce v průběhu domácí karantény.

V období karantény budou studenti navštěvovat tento kurz, ve kterém budou získávat materiály a zároveň odevzdávat domácí úkoly, které budou klasifikovány. Budou zde zadávány i písemné práce.