V období karantény budou studenti navštěvovat tento kurz, ve kterém budou získávat materiály a zároveň odevzdávat domácí úkoly, které budou klasifikovány. Budou zde zadávány i písemné práce.